Diferenciální diagnostika – vbočené koleno

Mgr. Pavla Rybová, fyzioterapeut, členka ŘR ČPS, Jablonec nad Nisou

Vbočené koleno, v tomto kontextu vnímané jako opticky vizuální odchylka směrem mediálním od střední osy ve stoji, případně při stoji na jedné noze či dopadu na jednu DK, je nejčastěji pozorovanou biomechanickou odchylkou od normy při návštěvě naší ordinace, zaměřené na funkční podiatrii. Příčiny vedoucí k tomuto jevu mohou být různé. Diferenciální diagnostika pro následný postup a opatření je klíčová. Porovnejme si dvě nejčastěji se vyskytující situace u dětí (přibližně ve věku od 9 do 13 let).

Z důvodu zápisu do tabulky a porovnávání mějme na paměti, že vždy je situaci potřeba posuzovat individuálně a ne všechny vykazované ukazatele musí být tak, jak je uvedeme v rámci „ main streamové skupiny“.

VDT = vadné držení těla = primární příčina (genetika) Asymetrie růstu tibiálního plateau = sekundární příčina
postava většinou astenický typ většinou podsaditý typ
kvalita vaziva může být i normální hypermobilita konstituční
postavení DK při pasivním provádění FL kyčle DK „táhne“do ADD až hyperADD DK „padá“ do ZR v kyčli
VR v kyčelním kloubu zvýšený rozsah až 80 – 90 st normální rozsah
ZR v kyčelním kloubu normální rozsah nebo lehce zvýšený extrémně zvýšený rozsah až 90 st.
lokace bolesti mediální strana kolene pod kolenem, v koleni
testy na břišní hydrauliku zcela nevyhovující lehce oslabené, spíše v normě
abdukční testy výrazné oslabení, není kloubní omezení v normě ve zvětšeném rozsahu
addukční testy mírně oslabené, v normě výrazné oslabení
délka svalů na přední straně stehna při výrazné anteverzi pánve jsou zkrácené dvoukloubové EXT kolene reflexní zkrácení jednokloubových EXT kolene, většinou na bolestivější noze, výraznější nález
síla svalů zadní strany stehna může být v normě i v oslabení výrazné oslabení, na straně bolestivého kolene je oslabení patrnější

Zkr.: VDT = vadné držení těla, ZR = zevní rotace, VR = vnitřní rotace, EXT = extenze, ADD = addukce, DK = dolní končetina

Terapii je třeba vést odlišně u každé ze zmiňovaných skupin. Tomuto tématu se můžeme věnovat třeba příště.