Podiatrické poradenství, fyzioterapie nohy

Obor zabývající se diagnostikou a léčbou obtíží s nohama (anatomicky označení pro oblast dolní končetiny od hlezenního kloubu k prstům). V moderní medicíně je význam zdravé nohy pro správnou funkci celého pohybového aparátu stále více zdůrazňován, protože devět z deseti lidí zažije během života obtíže spojené s bolestmi dolních končetin, kvůli kterým vyhledá odbornou pomoc.  Přirovnáme-li vaše tělo k domu, pak jsou vaše nohy jako jeho základy. Bez ohledu na to jak silné budou jeho zdi, pro stabilitu jsou nejdůležitější základy.

Podiatrie vytváří přemostění jednotlivých oborů, zabývajících se péči o nohu (traumatologie, rehabilitace, chirurgie, neurologie, diabetologie, flebologie….)

A jak to probíhá u nás….

Naše zařízení nabízí dvě plně vybavené vyšetřovny pro provozování komplexní fyzioterapie nohy.

Veškerý personál má nejvyšší kvalifikaci v oboru fyzioterapie (VŠ) a fyzioterapie nohy (odborné kurzy schválené Českou podiatrickou společností, hlavní fyzioterapeut je školitelem jediného certifikovaného kurzu schváleného Ministerstvem zdravotnictví)

Naše zařízení je ukázkové zařízení podporované Českou podiatrickou společnosti (www.podiatrie.cz), zároveň je častým místem hospitací jiných terapeutů, kteří si zde doplňují odborné informace.

Objednáte-li se na VYŠETŘENÍ vždy můžete očekávat komplexní diagnostiku chůze a běhu  a rozbor držení celého těla. Celý proces probíhá zhruba takto:

 1. Vyšetření celého těla ve spodním prádle, jako kdyby jste přišli na rehabilitaci např. s bolestmi zad.
 2. Důkladné vyšetření stoje (zkoušky stability, reakční testy).
 3. Podrobný rozbor chůze či běhu na běhátku.
 4. Vyšetření vleže na lehátku.
 5. Následuje série testů zaměřených na funkčnost jednotlivých kloubů nohy, postavení kolen a celé dolní končetiny
 6. Vyšetření na podoskopu, podocamem, 3D analýza chůze.
 7. Konzultace obutí: sebou běžné a speciální (sportovní nebo zdravotní) boty nebo minimálně jedny plné boty, domácí přezutí, u dětí je žádoucí vzít boty aktuální velikosti, doposud používané ortopedické či jiné vložky a ortézy. Další podnětné informace ohledně zdravého obouvání naleznete ZDE

U NĚKTERÝCH PACIENTŮ

 • Modelace termoplastických vložek FormthoticsVasyli Medical a nebo Schein, výběr vhodného modelu vložky Superfeet, VIONIC nebo Footwave.
 • Korekční doúprava vložek na základě předchozího vyšetření.
 • Úprava aktuálního zdravotního stavu pomocí metod fyzioterapie.
 • Návrh aktivní terapie cílené na plosku a správné postavení dolní končetiny.
 • Doporučení ortézy, tejping nohy.
 • Sjednání termínu schůzky u dalších odborníků (ortopedie, neurologie, protetika…)