Mgr. Marcela Valášková, DiS. – fyzioterapeut, podiatr

Narodila se v Praze.

Vystudovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Praze – obor diplomovaný fyzioterapeut a FTVS UK  – obor Tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené.

Fyzioterapeut a podiatr, schopna komplexně vyšetřit Váš pohybový aparát, provést terapii, navrhnout i naučit Vás vhodná cvičení. 

Při podiatrickém vyšetření (vyšetření nohou) zhodnotí postavení a funkci nohy, celé dolní končetiny a jejího propojení s držením těla, odhalí odchylky jak ve statické zátěži – stoj, tak v dynamické – chůze, běh. Vybere a doupraví pro Vás vhodné vložky ze značek Formthotics, Vasyli, Schein či Superfeet.

Vzdělání:

  • Vyšší odborná škola zdravotnická – obor diplomovaný fyzioterapeut
  • FTVS – obor Tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené

Odborné kurzy a stáže:

  • Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu – měkké a mobilizační techniky – manuální medicína
  • Léčba funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
  • Akrální koaktivační terapie
  • Spiraldynamik Basic
  • Kraniosakrální osteopatie