Mgr. et Bc.Pavla Rybová

Hlavní fyzioterapeut a ortotik-protetik Centra pro NOHY, jednatelka PRONOHY s.r.o., MedFeet s.r.o., školitel několika pravidelných kurzů specializovaných na ortotiku nohy.
Mistryně světa ve skoku o tyči.

Odborné vzdělání:

obor fyzioterapie (titul Bc., Mgr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze,, obor ortotik-protetik (titul Bc.) na FTVS UK v Praze

Ve své lektorské a publikační činnosti se specializuje na podiatrické poradenství a komplexní diagnostiku a terapii poruch dolních končetin..

Vzhledem ke své sportovní minulosti jsou fyzioterapeutické přístupy voleny spíše aktivní, respektující zákonitosti funkčních posturálních poruch.

Mezi lety 1997 až 2010 reprezentovala českou republiku ve skoku o tyči. V rámci sportovní kariéry měla možnost vyzkoušet jako pacient práci nejlepších odborníku v ČR. Zároveň prošla různými alternativními rekondičními programy, regeneračními procesy a vyzkoušela mnoha cvičebních konceptů – spinální cviky, jóga, powerjóga, pilates, redcord systém a další.

Od roku 2006 se věnuje intenzivně podiatrickému poradenství. Aktuálně nabízí nejmodernější podiatrické trendy respektující vývoj ve světě. Díky své dlouhodobé praxi se rozhodla od roku 2016 začít aktivně vystupovat v rámci odborné podiatrické veřejnosti. Na jaře 2016 založila s kolegy společnost Medfeet s.r.o. (www.medfeet.cz), která si vzala pod patronaci vzdělávání a distribuci celosvětově uznávané značky VASYLI MEDICAL, následně přibyla značka FootWave a digitální diagnostika francouzské firmy Digitsole. Medfeet si  vytyčila i další cíle a to práci v oblasti výzkumu a objektivizace účinnosti stélek a v neposlední řadě začala přispívat k podiatrickému vzdělávání v ČR.

Od jara 2018 byla členem Řídící rady České podiatrické společnosti. 

V současné době je součástí úzkého vývojového týmu firmy Digitsole, která vytvořila digitální diagnostické zařízení umožňující snadnou a objektivní diagnostiku chůze a běhu. Aktuálně je před zveřejněním aplikace, která na základě změřených dat indikuje stélku a návrh její individualizace.

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE:

 • Léčba idiopatické skoliózy v kontextu moderní kineziologie
 • Využití aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Taping v práci fyzioterapeuta
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Klasická a sportovní masáž
 • Měkké, mobilizační techniky páteře a periferních kloubů, postizometrická relaxace
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • Redcord S-E-T 2 Lower Body
 • Redcord S-E-T 2 Upper Body
 • Terapeutické využití kineziotapu
 • Podiatrické minimum – vyšetření na plantogramu a se systémem PodoCam
 • Formthotics expert programme
 • Zhotovování vložek firmy Schein
 • Technická úprava podiatrických vložek
 • Zhotovování vložek firmy Vasyli Medical
 • Využití termoplastických vložek Vasyli medical (Austrálie) v praxi lékaře, fyzioterapeuta, pedikéra
 • Propriofoot Concept
 • Kineziotaping – MOTUS koncept
 • Úvod do SMS Mudr. Richarda Smíška
 • Mulligan koncept – Krční páteř
 • Interpretace dat z přístrojové diagnostiky (Medsport)
 • Školitel – Podiatrická práce s pohledu fyzioterapeuta
 • Školitel – Praktická podiatrie s konceptem Vasyli Medical a FootWave
 • Školitel – detailní pohybová terapie dolních končetin
 • Invetor a školitel Certifikovaného kurzu Fyzioterapie nohy
 • Školitel – interpretace dat z digitálních zařízení
 • Provozování odborných webinářů pro společnost Digitsole
 • Školitel nového konceptu Mechanických tepů Strapit
 • PC pedobarografie. Vrozené a získané vady nohy u dětí a dospělých
 • Tejpování s mechanickými tejpy STRAPIT