Mgr. Pavla Rybová

Hlavní podiatr Centra pro NOHY, fyzioterapeut, jednatelka PRONOHY s.r.o., MedFeet s.r.o.

Odborné vzdělání:

obor fyzioterapie (titul Bc., Mgr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze

Ve své lektorské a publikační činnosti se specializuje na funkční podiatrii.

Studovala u předních rehabilitačních odborníků jako jsou Doc. PaedDr Pavel Kolář, CSc., Doc. Mudr. František Véle,CSc.,Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., MUDr., Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., PaeDr. Pavel Švejcar a dalších.

Vzhledem ke své sportovní minulosti jsou fyzioterapeutické přístupy voleny spíše aktivní, respektující zákonitosti funkčních posturálních poruch.

Mezi lety 1997 až 2010 reprezentovala českou republiku ve skoku o tyči. V rámci sportovní kariéry měla možnost vyzkoušet jako pacient práci výše zmiňovaných odborníku. Zároveň prošla různými alternativními rekondičními programy, regeneračními procesy a vyzkoušela mnoha cvičebních konceptů – spinální cviky, jóga, powerjóga, pilates, redcord systém a další.

Od roku 2006 se věnuje intenzivně podiatrii. Aktuálně nabízí  nejmodernější podiatrické trendy respektující vývoj ve světě. Díky své dlouhodobé praxi se rozhodla od roku 2016 začít aktivně vystupovat v rámci odborné podiatrické veřejnosti. Na jaře 2016 založila s kolegy společnost Medfeet s.r.o. (www.medfeet.cz), která si vzala pod patronaci vzdělávání a distribuci celosvětově uznávané značky VASYLI MEDICAL. Medfeet si  vytyčila i další cíle a to práci v oblasti výzkumu a objektivizace účinnosti stélek a v neposlední řadě začala přispívat k podiatrickému vzdělávání v ČR.

Od jara 2018 je členem Řídící rady České podiatrické společnosti a její úlohou bude ukotvit oficiálně obor PODIATRIE PRO FYZIOTERAPEUTY na pevno v legislativě ČR.

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE:

 • Léčba idiopatické skoliózy v kontextu moderní kineziologie
 • Využití aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Taping v práci fyzioterapeuta
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Klasická a sportovní masáž
 • Měkké, mobilizační techniky páteře a periferních kloubů, postizometrická relaxace
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • Redcord S-E-T 2 Lower Body
 • Redcord S-E-T 2 Upper Body
 • Terapeutické využití kineziotapu
 • Podiatrické minimum – vyšetření na plantogramu a se systémem PodoCam
 • Formthotics expert programme
 • Zhotovování vložek firmy Schein
 • Technická úprava podiatrických vložek
 • Zhotovování vložek firmy Vasyli
 • Využití termoplastických vložek Vasyli medical (Austrálie) v praxi lékaře, fyzioterapeuta, pedikéra
 • Propriofoot Concept
 • kineziotaping – MOTUS koncept
 • úvod do SMS Mudr. Richarda Smíška
 • Mulligan koncept – Krční páteř
 • Školitel – Podiatrická práce s pohledu fyzioterapeuta
 • Školitel – Praktická podiatrie s konceptem Vasyli Medical