Marcela Marková – fyzioterapeut

Vzdělání:

Vyšší odborná zdravotnická škola v Brandýse nad Labem
Specializační vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie zakončené atestační zkouškou

Praxe a odborné stáže:

Fakultní nemocnice Motol
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Therap-Thilia
Alipte – Mgr. Černá Praha
Sportovní zařízení Na Fialce Říčany
Nestátní zdravotnické zařízení Rehasport Benice
Nestátní zdravotnické zařízení Rehamed s.r.o., Praha

Kurzy:

 • Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách (Švejcar)
 • Dýchání v kontextu centrované postury (Švejcar)
 • Manuální terapie podle Mojžíšové (Švejcar)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové (Volejníková)
 • Fyzioterapie inkontinentních pacientů – Ostravský koncept (Holaňová)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (Vondrašová)
 • Funkční testování a trénink ve fyzioterapii (Vondrašová)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (manuální terapie pro fyzioterapeuty) – (Vlček, Dobeš)
 • Metoda senzomotorické stimulace I,II (Herbenová)
 • McKenzie metoda A,B,C,D
 • Lymfodrenáž (Flanderová)
 • Centrovaná postup v kontextu vývojové kineziologie (Fischerová)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy (Pallová)
 • Bránice (Bitnar)
 • Komplexní terapie ramenního pletence (Bitnar)
 • Hluboký stabilizační systém páteře (Bitnar)
 • Terapie gastroezofageálního reflexu jícnu a dalších poruch jícnu (Bitnar)
 • Holistická péče o jizvu (Kracíková, Gruberová)
 • Detailní pohybová terapie dolních končetin a nohy (Pavla Rybová)
 • Noha – diagnostika a korekce (Vondrašová)
 • Fitness instruktor (Tlapák)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (Válka, Kobrová)