Mgr. Šárka Nevolová – fyzioterapeut, podiatr

Věnuje se komplexní rehabilitaci dětí a dospělých. V diagnostice a terapii využívá poznatků z vývojové kineziologie a manuální medicíny. Provádí komplexní fyzioterapeutické vyšetření vč. vyšetření vašich nohou ve statice i v dynamice a na podoskopu systémem PodoCam. Společně s Vámi se snaží nalézt původ vašich obtíží a ten řešit. Provede terapii, navrhne a naučí vás vhodná kompenzační cvičení, doporučí vhodné ortotické pomůcky, provede jejich úpravu a poradí s výběrem správné obuvi. Cvičení zaměřuje na rozvoj koordinace pohybu a zlepšení vnímání vlastního těla.

Vzdělání a praxe:

 • FTVS, Univerzita Karlova – magisterský studijní program, obor fyzioterapie
 • LF, Univerzita Karlova – bakalářský studijní program
 • Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha
 • Medea Therapy, Liberec

Absolvované kurzy a semináře:

 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové fyzioterapie, A,B, Fischerová
 • Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam, Havrda
 • Zhotovování a úprava vložek firmy Schein, Havrda
 • Zhotovování a úprava vložek Vasily Medical, Rybová
 • Podiatrie – fyzioterapie nohy, Rybová
 • Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému, Bittnar
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, část A,B,C,D, RL-Corpus, Olomouc
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Společnost pro myoskeletální medicínu
 • Certifikát k užívání diagnostického a elektroterapeutického přístroje REBOX
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Kolář, FN Motol
 • Možnosti rehabilitace u RS, Řasová
 • Forma, funkce, facilitace, Maryška
 • Pohyb a stabilita, Maryška
 • Funkční tape v běžné praxi, Maryška, Hermachová
 • O dýchání, Hermachová, Maryška
 • Polohová relaxační terapie, Peková
 • Testování a trénink funkční dynamické stabilizace, Špringrová
 • Metoda Brunkow, Špringrová
 • Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace, Švejcar
 • Terapie skolioz podle Schrotové, Jendeková
 • Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové, Novotná
 • Terapie dle McKenzie, Eva Nováková
 • Pánevní dno a jeho vztahy, Tichý
 • Sportovní a klasická masáž, Refit