Mgr. Markéta Matějčková – fyzioterapeut, podiatr

Studium:

1996 – Bc. studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, Olomouc, obor: fyzioterapie

2000 – Mgr. studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha, obor: rehabilitace – fyzioterapie, funkční poruchy hybného systému

 

Profesní kariéra:

1996 – 1997 Rehabilitace při neurologické ordinaci MUDr. Šmídové, Olomouc

1997 – 1998 Krajská nemocnice Liberec, oddělení rehabilitace

2000 – 2016 Nemocnice Jablonec nad Nisou, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

2006 – 2007 Soukromá rehabilitační praxe Mgr. Karáskové, Jablonec nad Nisou

2008 – 2010 Cvičení těhotných, Centrum Magnet

……od 2016 Vlastní fyzioterapeutická praxe, Jablonec nad Nisou

 

Odborné kurzy:

 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Doc. PaeDr. Pavel Kolář, Klinika rehabilitace 2 LF UK, Praha
 • Diagnostika a terapie PIR, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, ČLS – Společnost myoskeletální medicíny
 • Koncept dle Brüggera, Sibylle Petak – Krueger, MA, FTVS UK, Praha
 • Reflexní lokomoce dle Vojty, Centrum rehabilitace, RHT
 • Manuální terapie dle Mojžíšové, Dr. Pavel Švejcar, Instruct Praha
 • Bobath concept – adult hemiplegia, Elia Panturin, RPT, MeD, senior instructor IBITA, Israel, Nemocnice Liberec
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace, Dr. Pavel Švejcar, Instruct Praha
 • Míčková facilitace u respiračních onemocnění, nespecifické mobilizace pomocí míčků, Zdeňka Jebavá, Instruct Praha
 • Význam hlubokého stabilizačního systému u funkčních poruch pohybového aparátu – diagnostika a terapie, Nemocnice Liberec
 • Kinesiotaping, Altheaprague
 • SM Systém – spirální stabilizace páteře, MUDr. Zuzana Smíšková, Jablonec nad Nisou
 • Diagnostika a kinesioterapie u idiopatické skoliózy dětí a dospělých, PhDr. Iveta Pallová, PhD., Dobřichovice – Centrum komplexní péče
 • Reflexní terapie na podkladě vývojové kinesiologie u vybraných diagnóz, Centrum rehabilitace – RHT, Praha
 • Baňkování, Remako akademie, Liberec
 • Podiatrie – fyzioterapie nohy, Instruct, Praha
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, Mgr. Bitnar, Nemocnice Liberec
 • ACT – akrální koaktivační terapie u dětí a dospělých, Rehaspring, ACT centrum, Čelákovice